Jak będą wyglądać jutra?

Pytamy, szukamy, wyobrażamy i rozmawiamy.

Projektujemy, piszemy, badamy i organizujemy.

Wypatrujemy zmian.

Warszawskie mieszkania podstawowe​​

W 2050 roku, gdy my – autorka i autorzy tej pracy będziemy mieć 54/55 lat, Warszawa będzie na pewno innym miastem. Te 29 lat to czas zmian społecznych, systemowych, gospodarczych, ale też czas w którym wszyscy odczują skutki kryzysu klimatycznego.

Powiedzieć, że znalezienie odpowiedzi na wyzwania stojące przed Warszawą nie będzie proste to banał, ale i prawda. Próbowaliśmy dotrzeć jednak do syntezy obecnej sytuacji i problemów z nią związanych.

Wyobraziliśmy sobie miasto, w którym dbamy o siebie nawzajem, w którym przynależność do miejskiej wspólnoty gwarantuje podstawowe potrzeby człowieka – fizjologiczne i bezpieczeństwa. Pokazujemy kilka urywków z Warszawy 2050, ale też proponujemy pomysł i sposoby dotarcia do niego, które według nas pomogłyby w rozwiązaniu dużej części z obecnych wyzwań miasta.

Jak wyglądałoby życie, praca i funkcjonowanie w mieście, w którym każdy_a może być pewien_na dachu nad głową?

Czy to może być Warszawa jutra?

Projekt konkursowy / FUTUWAWA – mieszkamy / 2021 / wyróżnienie